Lysekil och oljan

Lysekil och oljan

Lysekil och oljan har ett förhållande som går nästan ett halvt sekel i tiden. Numera är oljeverksamheten en viktig del av Lysekils näringsliv liksom en betydande faktor i hela Sveriges ekonomi, men en gång var oljan ännu en outforskad naturresurs vid Lysekils kust. Det var först 1968 som de första planerna togs för att utvinna nya oljefyndigheter och tanken var att anlägga ett oljeraffinaderi längs kusten. Bakom initiativet stod Oljekonsumenternas förbund och de skickade förslaget till Statens planverk som påbörjade planeringen av bygget. Flera orter undersöktes för att se vilken som hade bäst lämplighet för att fungera som byggplats där bland annat Hisingen och Kode nämndes som alternativ. Till slut bedömdes ändå Brofjorden, precis utanför Lysekil, vara bäst lämpad för bygget.

1200px-Preemraff_Lysekil's_Processing_PlantDet nya raffinaderiet var inte helt okontroversiellt. Eftersom Brofjorden var ett område som ännu inte har rörts av större företag utan var oexploaterat menade kritiker att bygget borde förläggas till ett område som hade tidigare erfarenhet av oljeutvinning. Eftersom Brofjorden var en plats som ansågs ha en känslig närmiljö med djur- och växtliv var det inte ett beslut som gick hem hos alla parter. Naturskyddsföreningen var kritiska och det anordnades protester med bland annat graffiti i området, men efterhand har protesterna dött ut och numera är raffinaderiet en etablerad del av Lysekil.

När bygget påbörjades 1970 var det en investering av sällan skådat slag. Efter fem år var raffinaderiet färdigställt och det stod klart att det kostade nästan en och en halv miljard att bygga. Därmed hade det inga föregångare i fråga om storlek som kunde mäta sig med projektet och det fick stor uppmärksamhet i svenska medier. Eftersom projektet slutfördes mitt under en brinnande oljekris – som ledde till bensinransoneringar i stora delar av Europa – kunde ägarna få större inflytande över utvinningsprocessen, vilket gjorde att de slapp använda sig av dyra mellanhänder.

2003 skedde den senaste stora händelsen vid oljeraffinaderiet i Lysekil som fick stora implikationer för det lokala livet. Då köptes det nämligen av bränslejätten Preem som fortsatte driften av verksamheten. Om du vill jobba inom oljebranschen har du ännu fler alternativ om du väljer att flytta till USA.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *